(خبر) اقدامات پیشگیرانه مقابله با ویروس کرونا در سایپاسیتروئن سایپاسیتروئن در راستای مسئولیتهای اجتماعی و انسانی خود، جهت حفظ سلامتی پرسنل محترم شرکت، اعضای خانوا ...
(خبر) ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی در راستای حفظ سلامت روان و رفع مشکلات روانشناختی کارکنان و اعضای خانواده ایشان مقرر گردید خدمات مشاو ...
(خبر) کسب عنوان واحد صنعتی سبز استان اصفهان توسط سایپاسیتروئن در چهارمین نشست مجازی مدیرانHSE واحدهای صنعتی استان اصفهان که باحضور مدیران کل بحران و حفاظت محیط ز ...
(خبر) برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی در سایپاسیتروئن سرپرست مدیریت منابع انسانی سایپاسیتروئن گفت: دوره‌های آموزشی مجازی با همکاری مدیریت آموزش و پژوهش گر ...
(خبر) برگزاری چالش اجرای حرکات ورزشی در سایپاسیتروئن مسابقات ورزشی ویژه فرزندان کارکنان در قالب چالش بروز استعداد ورزشی فرزندان کارکنان در سه رشته ورزشی ...
(خبر) برگزاری آموزش اُصول خبرنویسی رئیس اداره آموزش سایپاسیتروئن از برگزاری آموزش اُصول خبرنگاری و خبرنویسی به صورت مجازی برای رابطان خ ...
(خبر) برگزاری دوره آموزشی مدیریت خرید دوره آموزشی مدیریت خرید و تدارکات داخلی با هدف تشریح ابعاد و ملاحظات پیرامون نحوه سفارش گذاری و خرید ...
(خبر) برگزاری مسابقه خودکار- صداقت دبیرخانه ارزشهای سازمانی با برگزاری مسابقه خودکار- صداقت، برندگان این مسابقه را معرفی کرد. ...