(خبر) اجرای آزمایش پاراکلینیکی غربالگری کرونا در سایپاسیتروئن به منظور حفظ سلامت جسمانی کارکنان شرکت سایپاسیتروئن، آزمایشات غربالگری کرونا در این شرکت انجام شد. ...
(خبر) اجرای آزمایش پاراکلینیکی غربالگری کرونا به منظور حفظ سلامت جسمانی کارکنان شرکت سایپاسیتروئن، آزمایشات غربالگری کرونا در این شرکت انجام شد ...
(خبر) اعطای تسهیلات حمایتی کرونا در سایپاسیتروئن رئیس اداره خدمات درمانی سایپاسیتروئن گفت: تسهیلات حمایتی به پرسنل مبتلا به کرونا و یا مشکوک به کرونا ...
(خبر) ثبت آنلاین مدارک بیماران کرونایی در سایپاسیتروئن رئیس اداره خدمات درمانی سایپاسیتروئن از ثبت مدارک بیماران کرونایی خانواده سایپاسیتروئن در سامانه این ...